Polityka prywatności

RODO

Szanowni Państwo,

zgodnie z art. 13 RODO (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1) informuję, że:

1.Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Jacek Szamocki Jacenty siedzibą w Śliwice ul. Wybudowania 33 e-mail: meblejacenty@wp.pl

2.Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

  1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

1) realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (w celu wykonania umowy lub podjęcia działań na Pani/Pana żądanie do podjęcia pewnych działań przed

zawarciem umowy),

2)przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawny interes Administratora),

3)  wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą) (jeżeli zgoda została wyrażona przez

Panią/Pana).

4.Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez Administratora (dane przetwarzane będą do momentu ustania przetwarzania w celach planowania biznesowego) oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, przepisów prawa podatkowego czy innych praw w tym zakresie.

5.Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie

(aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością, Administrator poprosił Panią/Pana o zgodę; zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta, skutek będzie następujący:

przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody, nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona).

6.Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

 

Jeśli ma Pani/Pan jakiekolwiek pytania dotyczące Pani/Pana danych osobowych lub chce się Pani/Pan dowiedzieć, jak uzyskać do nich dostęp, jak je uaktualnić czy usunąć, proszę pisać na adres: meblejacenty@wp.pl